การอบรม DLTV/DLIT

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:22โดยสพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:33 ]
นางสาวรัตนา จันทร์สิน และนายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่
Comments