กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

การอบรม DLTV/DLIT

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:22โดยสพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:33 ]

นางสาวรัตนา จันทร์สิน และนายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ระหว่างวันที่ 26-29 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จ.เชียงใหม่

การอบรม Cloud Computing

โพสต์1 ก.ค. 2559 20:11โดยสพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   [ อัปเดต 1 ก.ค. 2559 20:32 ]

นางสาวรัตนา  จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน - 2 กรกฏาคม 2559 ณ โรงแรมดิไอเดิล เซอร์วิส เรสซิเด้นท์ จ.ปทุมธานี

1-2 of 2