ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

หนังสือราชการกลุ่มนิเทศฯ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

  • ส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องแจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้องเรื่อง..ส่งผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องก ...
    ส่ง 31 ก.ค. 2559 22:04 โดย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 1 จาก 1 รายการ ดูเพิ่มเติม »

กิจกรรมกลุ่มนิเทศ

  • การอบรม DLTV/DLIT นางสาวรัตนา จันทร์สิน และนายเทิดชาย สุขโทน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้าอบรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล DLTV และ DLIT ระหว ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:33 โดย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
  • การอบรม Cloud Computing นางสาวรัตนา  จันทร์สิน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Cloud Computing เพื่อส่งเสริมระบบการนิเทศการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ...
    ส่ง 1 ก.ค. 2559 20:32 โดย สพป. เพชรบูรณ์ เขต 2
แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
http://www.niets.or.th/th/
www.esdc.go.th
www.esdc.name
www.esdc.name/cer
https://sites.google.com/a/esdc.go.th/web/khad-leuxk-phl-ngan2559