หนังสือราชการ

ส่งผลงานการจัดการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

โพสต์1 ก.ค. 2559 19:55โดยสพป. เพชรบูรณ์ เขต 2   [ อัปเดต 31 ก.ค. 2559 22:04 ]

แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
แจ้งโรงเรียนที่เกี่ยวข้อง
เรื่อง..ส่งผลงานการพัฒนาการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการเตรียมผู้เรียนให้สอดคล้องกับศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skill) ภายในวันที่ 10 กันยายน 2559 รายละเอียดดังไฟล์แนบ

1-1 of 1